Custom KOA 大师级虎纹夏威夷相思木
Custom KOA 大师级虎纹夏威夷相思木

尺寸类别:41寸GA型缺角

可选颜色:原木色

面板材料:大师级虎纹夏威夷相思木

背侧版材料:大师级虎纹夏威夷相思木

琴颈材料:整根洪都拉斯桃花芯木

指板材料:乌木

琴钮: 日产GOTOH 510

琴弦: elixir

漆面:高亮光PU漆面

全国统一零售价:42900


Custom KOA 大师级虎纹夏威夷相思木
Custom KOA 大师级虎纹夏威夷相思木

尺寸类别:41寸GA型缺角

可选颜色:原木色

面板材料:大师级虎纹夏威夷相思木

背侧版材料:大师级虎纹夏威夷相思木

琴颈材料:整根洪都拉斯桃花芯木

指板材料:乌木

琴钮: 日产GOTOH 510

琴弦: elixir

漆面:高亮光PU漆面

全国统一零售价:42900