Custom KOA 大师级虎纹夏威夷相思木
Custom KOA 大师级虎纹夏威夷相思木

尺寸类别:41寸尖角

可选颜色:原木色

面板材料:虎纹夏威夷相思木

背侧版材料:虎纹夏威夷相思木

琴颈材料:整根洪都拉斯桃花芯木琴颈

指板材料:乌木

琴钮: GOTOH510金色封闭式

琴弦: elixir琴弦

漆面:高亮光PU漆面

全国统一零售价:31800


Custom KOA 大师级虎纹夏威夷相思木
Custom KOA 大师级虎纹夏威夷相思木

尺寸类别:41寸尖角

可选颜色:原木色

面板材料:虎纹夏威夷相思木

背侧版材料:虎纹夏威夷相思木

琴颈材料:整根洪都拉斯桃花芯木琴颈

指板材料:乌木

琴钮: GOTOH510金色封闭式

琴弦: elixir琴弦

漆面:高亮光PU漆面

全国统一零售价:31800