Custom Koa 2018款
Custom Koa 2018款

尺寸类别:41寸GA型尖缺角

可选颜色:提琴色

面板材料:6A单板夏威夷相思木

背侧版材料:6A单板夏威夷相思木

琴颈材料:整根洪都拉斯桃花心木

指板材料:乌木

琴钮: 加百列金色封闭式

琴弦: elixir

漆面:亮面

全国统一零售价:原声款61100Custom Koa 2018款
Custom Koa 2018款

尺寸类别:41寸GA型尖缺角

可选颜色:提琴色

面板材料:6A单板夏威夷相思木

背侧版材料:6A单板夏威夷相思木

琴颈材料:整根洪都拉斯桃花心木

指板材料:乌木

琴钮: 加百列金色封闭式

琴弦: elixir

漆面:亮面

全国统一零售价:原声款61100