CSR-D45A KOA DeluxeNA 虎纹夏威夷相思木KOA 2021款
CSR-D45A KOA DeluxeNA 虎纹夏威夷相思木KOA 2021款

尺寸类别:41寸D型圆角

可选颜色:原木色

面板材料:陈年阿迪朗达克云杉

背侧版材料:陈年虎纹夏威夷KOA

琴颈材料:陈年整根洪都拉斯桃花芯木

指板材料:乌木

琴钮: 金色开放式

琴弦: 马丁MA540

漆面:亮面

全国统一零售价:原声款29640


CSR-D45A KOA DeluxeNA 虎纹夏威夷相思木KOA 2021款
CSR-D45A KOA DeluxeNA 虎纹夏威夷相思木KOA 2021款

尺寸类别:41寸D型圆角

可选颜色:原木色

面板材料:陈年阿迪朗达克云杉

背侧版材料:陈年虎纹夏威夷KOA

琴颈材料:陈年整根洪都拉斯桃花芯木

指板材料:乌木

琴钮: 金色开放式

琴弦: 马丁MA540

漆面:亮面

全国统一零售价:原声款29640