CSR-GAC45 KOA 渐变色 夏威夷相思木 2021款
CSR-GAC45 KOA 渐变色 夏威夷相思木 2021款

尺寸类别:41寸GA缺角

可选颜色:原木色

面板材料:陈年夏威夷相思木

背侧版材料:陈年夏威夷相思木

琴颈材料:整根洪都拉斯桃花芯木琴颈

指板材料:乌木

琴钮: 金色全封闭式

琴弦: 马丁MA540

漆面:高亮光PU漆面

全国统一零售价:24440

CSR-GAC45-KOA.jpg


CSR-GAC45 KOA 渐变色 夏威夷相思木 2021款
CSR-GAC45 KOA 渐变色 夏威夷相思木 2021款

尺寸类别:41寸GA缺角

可选颜色:原木色

面板材料:陈年夏威夷相思木

背侧版材料:陈年夏威夷相思木

琴颈材料:整根洪都拉斯桃花芯木琴颈

指板材料:乌木

琴钮: 金色全封闭式

琴弦: 马丁MA540

漆面:高亮光PU漆面

全国统一零售价:24440

CSR-GAC45-KOA.jpg