CSR-GAC42 KOA 2021
CSR-GAC42 KOA 2021

尺寸类别:41寸GA型尖角

可选颜色:原木色

面板材料:大师级虎纹夏威夷相思木

背侧版材料:虎纹夏威夷相思木

琴颈材料:洪都拉斯桃花芯木

指板材料:乌木

琴钮: 金色全封闭式

琴弦: 马丁MA540

漆面:高亮光PU漆面

全国统一零售价:25350


CSR-GAC42 KOA 2021
CSR-GAC42 KOA 2021

尺寸类别:41寸GA型尖角

可选颜色:原木色

面板材料:大师级虎纹夏威夷相思木

背侧版材料:虎纹夏威夷相思木

琴颈材料:洪都拉斯桃花芯木

指板材料:乌木

琴钮: 金色全封闭式

琴弦: 马丁MA540

漆面:高亮光PU漆面

全国统一零售价:25350